Perfectionisme

Als perfectionismecoach en auteur van het boek "Perfection is a bitch" heeft de onweerstaanbare drang naar perfectionisme, dat bij een groot deel van de bevolking leeft, voor Anja Copjans geen geheimen. Perfectionisme is een verfijnd mechanisme dat ontstaat in onze opvoeding met verpletterende gevolgen voor ons welbevinden op termijn.

Met deze lezing wilt Anja het publiek vooral sensibiliseren zodat ze zelf aan de slag kunnen met hun perfectionismepatroon en anticiperen op de verschillende symptomen die in hun leven voor negatieve stress zorgen.