The Polar Project

GEANNULEERD WEGENS ZIEKTE 

Het Amazonewoud en de minder bekende Cerrado branden in Brazilië. De inheemse bevolking wordt als eerste door de rook bevangen, maar vecht terug. Journalist Jan De Deken trok vijf weken lang door de Braziliaanse binnenlanden om hun strijd in kaart te brengen, op een moment dat het klimaat, het leefmilieu en mensenrechten verdedigen meer dan ooit levensgevaarlijk wordt.

Deze unieke ervaring is deel van het lanceringsdossier van The Polar Project. The Polar Project is het eerste Nederlandstalige magazine dat zich volledig toespitst op het belangrijkste thema van deze tijd: het klimaat. En wel waarom dat klimaat verandert, wie het als eerste voelt, wat we eraan kunnen doen, en wie dat nu eigenlijk moet doen.

Met grensverleggende multimediale storytelling brengt The Polar Project niet alleen de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering, maar ook mogelijke oplossingen in beeld;