Taboe doorbreken: wilsbeschikking

Nadenken over wat je aan het einde van je leven wil, kun je zien als een geschenk van veiligheid aan je familie. Zo dwing je anderen niet te gissen wat je zou hebben gewild, als ze worden geconfronteerd met een spoedgeval (patiëntenrechten).

Tijdig vastleggen van de zaken (in een wilsbeschikking) die je wel en niet meer wil als je in de laatste periode van je leven bent gekomen kan je zelf ook een bevrijdend gevoel geven. Als dit geregeld is, kun je je energie richten op wat je de rest van je leven wil doen.