Klasuitleningen schooljaar '20 - '21

Het basisonderwijs schakelt naar code oranje, de klasuitlening zoals we die kennen kan voorlopig niet doorgaan. Voor het leesniveau en -plezier is het echter belangrijk dat de leerlingen blijven lezen.

We stellen voor om maandelijks een boekenwissel in de klas te organiseren:

 • De leerlingen leveren hun bib-boeken NIET in via de bib.
 • De bib rekent GEEN boetes aan. Ouders mogen eventuele boetebrieven negeren.

Hoe ga je te werk?

 • Spreek met je leerlingen een datum af waarop iedereen de bib-boeken mee naar school neemt.
 • Vul deel 1 op de uitleenlijst in:
  • Laat elke leerling naar voor komen met zijn/haar boeken en noteer de titels en schrijvers.
   OF
  • Laat de lijst rondgaan in de klas, de leerlingen vullen zelf in.
 • Verzamel alle boeken op een tafel.*
 • De leerlingen kiezen nieuwe boeken. (1 in = max. 1 uit, 2 in = max. 2 uit)
 • Vul deel 2 op de uitleenlijst in:
  • Laat elke leerling naar voor komen met de gekozen boeken en vul deel 2 op de uitleenlijst in.
   OF
  • Laat de lijst rondgaan in de klas, de leerlingen vullen zelf in.

 

*Zijn er niet voldoende boeken ingeleverd om een boekenwissel te doen? Stel de volgende stappen nog even uit. Stuur een mail naar bibliotheek@bree.be om een pakket extra boeken aan te vragen. Bezorg ons volgende info:

 • naam school + leerjaar
 • naam leerkracht + telefoonnummer
 • het gewenste aantal boeken
 • eventueel: auteurs, thema’s, leesniveau, …

Wij maken een pakket klaar en lenen alles op de schoolkaart. We nemen telefonisch contact op om samen een afhaalmoment te kiezen.

De bib blijft open voor individuele bezoekers. Leerlingen kunnen gratis boeken en strips lenen, maak hen enthousiast om hier gebruik van te maken. Lezen is één van de belangrijkste basisvaardigheden en het is van belang dat kinderen dit blijven doen en oefenen.